Click aici pentru programul detaliat (50 de pagini)

.

Viziune

Administrație corectă, transparentă și eficientă. Fără penali în funcții publice. Construim o administrație:

  • corectă, prin implementarea standardului ISO 37001 care va duce la o administrație fără corupție
  • transparentă, pentru care informarea și consultarea să fie principii de bază, iar accesul digitalizat la serviciile publice un lucru de bază
  • eficientă, prin atragerea de fonduri europene pentru o dezvoltare durabilă și cheltuirea responsabilă a banului public

În funcțiile publice nu vor avea acces condamnații definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, până la apariția unei situații care înlătură consecințele condamnării.

 

Educat și activ

Copiii au nevoie de școli dotate cu tehnologie actuală și metode care să le stimuleze creativitatea și capacitatea de adaptare la nou.

Educația este o prioritate națională pentru USR PLUS, iar Primăria sectorului 4 va fi partenerul de dialog al părinților și profesorilor, va finanța școlile și activitățile educaționale ale acestora.

 

Grădinițe, școli și creșe noi

Reabilitarea școlilor, creșelor și grădinițelor existente și construirea altora noi.

Prioritate pentru zonele în care a crescut numărul de locuitori (ex: Metalurgiei)

Ne propunem ca toți copii să poată merge la creșa/ grădinița și școala din imediata vecinătate a locuinței.

 

Burse decente

Asigurarea burselor sociale pentru susținerea financiară a copiilor din familii vulnerabile și burse de merit pentru copii cu rezultate școlare foarte bune.

Cuantumul burselor va reflecta nevoile și efortul copiilor și vor fi platite la timp.

 

Concursuri creative cu premii pentru tinerii care redesenează Sectorul 4

Tinerii de azi sunt adulții care vor lua deciziile de mâine. De aceea, ei vor fi încurajați să participe activ la viața comunității.

Vom organiza concursuri pentru amenajarea spațiilor publice și îi vom încuraja să participe cu ideile lor.

De asemenea, vor fi încurajați să participe în comunitate prin proiecte, programe și activități care să le crească independența și să le dezvolte abilități de viață precum: voluntariat, învățare non-formală, solidaritate, activități sportive, expresie culturală, stil de viață sănătos, mediu, inovație, antreprenoriat sau antreprenoriat social, agrement și timp liber, cetățenie activă, educație civică, dezbateri, campanii și proiecte civice, înțelegere interculturală, etc

 

Verde și sănătos

Cu o populație de peste 320.000 de locuitori, cetățenii noștri trebuie să beneficieze de o viață bună și în armonie cu mediul.

 

Colectare selectivă a deșeurilor

Asigurarea infrastructurii corespunzătoare pentru colectarea separată a deșeurilor.

Reduceri ale taxei de salubritate pentru cei care reciclează corect.

 

Reabilitare termică

Eficientizarea energetică și consolidarea clădirilor publice și a blocurilor prin investiții din fonduri europene.

Selecția clădirilor care urmează a fi reabilitate într-un mod corect și după criterii transparente.

 

Parc nou în Sudul Sectorului

Înființarea și dezvoltarea unor rețele de spații verzi în zona Binelui - Dimitrie Leonida – Apărătorii Patriei și crearea unui nou parc în Apărătorii Patriei.

 

Parcul Natural "Delta Văcărești" - creștere durabilă și valorificare

Dezvoltarea, în parteneriat cu administratorii Deltei Văcărești, a unor programe/ proiecte finanțate din fonduri nerambursabile pentru amenajarea și promovarea Deltei la nivel local și european, ca o destinație turistică unică în Europa.

“Delta dintre blocuri” este pentru Sectorul 4 o oază de bine și trebuie dezvoltată, curățată și bine păzită. Administrația locală va contribui la paza acestui parc natural declarat arie protejată și va încuraja și dezvolta proiecte cu școlile și cu antreprenorii din turism pentru a o pune în valoare.

 

100.000 de arbori în 4 ani  și fără betonarea spațiilor verzi

Plantarea a 100.000 de mii de copaci în sector în primii 4 ani.

 

Policlinică nouă în zona de sud

Construirea unei noi policlinici în zonele rezidențiale dezvoltate construite recent în sudul sectorului, pentru a răspunde nevoilor locuitorilor.

 

Spitale

Primăria sectorului 4 se angajează să sprijine administrarea eficientă a spitalelor aflate pe teritoriul său. Astfel, vom fi un partener activ al PMB în gestionarea acestora.

Infrastructura din jurul spitalelor (căi de acces pentru pacienți și aparținători, parcări, spații verzi în jurul spitalelor) va fi o prioritate pentru administrația locală.

 

Zone de recreere activă pentru seniori și implicare în viața comunității

Amenajarea de zone de recreere activă pentru seniori, cu bănci și mese pentru șah, aparate de gimnastică fizică în zone apropiate locuințelor.

Implicarea pensionarilor în comunitate prin activități de voluntariat și de petrecere a timpului liber (”Atelierele seniorilor”) în cadrul muzeelor, bibliotecilor, așezămintelor culturale etc. împreună cu voluntarii elevi și studenți.

 

Atractiv și competitiv

 

Locuri noi de muncă - Pol de atragere a investitorilor

Dezvoltarea unui parc industrial pentru atragerea investitorilor și creșterea locurilor de muncă.

Dezvoltarea de centre de inovare și IT în vederea încurajării cercetării-inovării și a industriilor creative. O posibilă locație ar fi zona Platforma IMGB unde se poate încuraja și valorificarea patrimoniului industrial actual.

 

Planuri de urbanism de detaliu (PUD-uri) transparentizate total (online)

Transparentizarea procesului de aprobare a PUD-urilor și organizarea de dezbateri publice relevante pentru comunitate.

Facilitare accesului digital privind urmărirea dosarelor de eliberare a autorizațiilor, astfel încât beneficiarul să cunoască în timp real stadiul cererii sale.

 

Accesibil și sigur. Mobilitate

 

Parcări subterane și supraetajate

Identificarea de spații pentru parcări mari noi supraetajate, în special în zona stațiilor de metrou (ex: zona halelor de la Timpuri Noi).

Construirea de parcări supraetajate și/sau subterane la intrarea în oraș

 

Banda pentru sănătate

Transportul în comun și cel alternativ au nevoie de o bandă dedicată, încurajând astfel folosirea mai rară a automobilelor personale poluante. Alături de PMB, vom elabora strategii și identifica metode pentru a asigura un număr suficient al autobuzelor și tramvaielor, ceea ce va conduce la un transport civilizat și performant.

 

Reformarea Poliției locale

Performanță în instituțiile responsabile de protecția cetățenilor și reformarea din temelii a poliției locale pe criterii de profesionalism și integritate.

 

Click aici pentru programul detaliat (50 de pagini)